باشگاه فوتبال شاهین آسمایی

شاهین آسمایی تیم فوتبالی در افغانستان است که در لیگ برتر این کشور به رقابت می‌پردازد. این تیم در اوت ۲۰۱۲ با تشکیل لیگ برتر افغانستان تأسیس شد و بازیکنانش از طریق تشکیلاتی موسوم به میدان سبز گزینش شدند. تیم شاهین آسمایی، نمایندهٔ شهر کابل در لیگ برتر است.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Skip to toolbar